OVER ASBEST...

Asbest blijkt door de jaren heen steeds gevaarlijker...

Asbest verwijderen is een noodzaak...

Asbest is een groot probleem voor de volksgezondheid en de gezondheid in het algemeen.  Dit materiaal met verschillende eigenschappen blijkt door de jaren heen zeer giftig te zijn. Het werd massaal gebruikt en het aantal kankers dat het heeft veroorzaakt, neemt voortdurend toe. Verboden in België sinds een 20 tal jaren, is het nog steeds aanwezig in vele gebouwen en andere installaties... Asbest verwijderen is een noodzaak voor uw gezondheid!

Dunne asbestvezels zorgen voor ernstige ziektes...


De héél dunne asbestvezels, zelfs dunner dan haar, kunnen bij inademing zorgen voor ernstige aandoeningen van de luchtwegen.


Sommige ziektes doen zich, helaas, reeds voor na lage blootstelling. Herhaalde contacten verhogen uiteraard de kans om ziek te worden.


De effecten van blootstelling treden vaak doorheen de jaren op. Vandaar is het uiterst belangrijk om niet in contact te komen met asbest

.

Bij twijfels, laat een gratis analyse uitvoeren!

Wij staan voor u klaar om een deskundige asbestanalyse uit te voeren en indien nodig

een bestek op te maken.

Is er nog steeds asbest in gebouwen aanwezig?


Vanwege het gevaar, voor de gezondheid, 

door loskomende asbestvezels, is het gebruik van asbest reeds een 20 tal jaar volledig verboden.


Zo bevatten de gebouwen waarvoor de bouwvergunning na 1998 werd ingediend in principe geen asbest meer.


Dit materiaal is echter nog steeds aanwezig in

een zeer groot aantal gebouwen die voor voornoemde datum zijn gebouwd.


Geen zekerheid over uw eigen woning?

Neem dan snel contact op!

Wij zorgen voor een complete

asbestanalyse van uw woning.

Is het gevaarlijk wanneer  er asbest aanwezig is?


Zolang materialen en producten die asbest bevatten in goede staat zijn, is het risico van inademing door loskomede vezels zeer laag.


In geval van slijtage of tijdens interventies zoals (boren, schuren, verbouwen...), kunnen deze materialen asbestvezels vrijgeven.


Dit kan leiden tot risico's op blootstelling aan asbest als er geen correcte voorzorgsmaatregelen worden genomen...


Doe daarom steeds beroep op een bedrijf met kennis van zaken en erkenning.

Laat niet na ons te contacteren met uw vragen  betreffende asbest en de gevaren.


WELKE VOORZORGS-

MAATREGELEN

MOET IK NEMEN?


Als u thuis werkt, kunt u worden blootgesteld aan asbest. Het is daarom raadzaam om bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen. Het Ministerie van Volksgezondheid adviseert u dan ook om de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:


Controleer of de betrokken materialen asbest bevatten door te verwijzen naar de documenten die zijn opgesteld met betrekking tot de accommodatie (bijvoorbeeld de asbestdiagnose). Doe in geval van twijfel een beroep op gecertificeerde professionals om een diagnose te stellen.


Vermijd elke directe interventie op asbesthoudende materialen, met name op golfplaten, isolatie, wandplaten, schalies...


Wanneer u zelf werkzaamheden uitvoert aan materialen die asbest kunnen bevatten, houdt u mensen die niet betrokken zijn bij het werk best op afstand.


Draag geschikte beschermingsmiddelen, zoals een Halfgelaatsmasker, in combinatie met FFP3 filter. Draag ook een overall die stofdeeltjes kleiner dan 3 micron niet doorlaten. Bescherm uw handen met nitrile werkhandschoenen en gebruik steeds overlaarzen. Zorg ervoor dat u een ruimzichtbril opzet. Na de werken is het een aanrader alles weg te werpen.


Zorg ervoor om het materiaal nat te maken of te fixeren met speciale producten en gels om de asbestvezels te fixeren. Werk voorzichtig om zo weinig mogelijk stof te laten ontsnappen: vermijd beschadiging van het materiaal, gebruik geen sneldraaiend snijgereedschap (kettingzaag, slijper), Maak de ruimte en het gereedschap voorzichtig schoon met een vochtige doek.


Plaats al uw afval (asbesthoudende materialen, beschermingsmiddelen en reinigingsgoederen) in lekvrije zakken met het opschrift "asbest" en voer ze af in de daarvoor bestemde kanalen, overeenkomstig de voorschriften


Als het werk klaar is, wast u zich grondig onder de douche.


Bent u echter van mening om dit dan toch maar aan een gespecialiseerd asbestverwijderend Team over te laten, vul dan het document hiernaast volledig in. Duidelijke taal in vijf stappen!


1) Informatieaanvraag via mail of telefoon

2) Bezoek bij u ter plaatse op afspraak

3) Compleet voorstel

4) Inplannen en administratieve zaken

5) Uitvoering van de werken en afvoer